Науката и вербата

Осакатена наука Првите компјутери се користеле најмногу за воени цели и дека првиот електромеханички, програмибилен и целосно автоматизиран дигитален компјутер

Read more