Менторство

Секој Студент ви нуди лично менторство за правење план за личен развој. Менторството вклучува обука за:

  • како да си одредите приоритетни области во кои што треба да се изградувате
  • како да си поставите мерливи цели
  • како да ги препознаете пречките што ве спречуваат да ги постигнете тие цели
  • какви чекори да превземете за да ги постигнете целите
  • Доколку сте заинтересирани да започнете менторство, пријавете се на доленаведената форма.