Активности

Ние, како организација која работи со студенти, постојано сме во движење и сакаме да ја искористиме енергијата на младите, па поради тоа редовно организираме разни активности.

Дел од активностите се

Се надеваме ќе присуствувате во идните активности!
Секој Студент.